KEMP vzwKEMP vzw is een natuurvereniging die met oog voor cultuur en geschiedenis en met inschakeling van sociale tewerkstelling haar steentje wil bijdragen aan een ecologisch en toeristisch waardevolle streek. KEMP staat voor Kultuurhistorisch, Ecologisch en Maatschappelijk Project. 
Deze kernwoorden vinden we terug in de verschillende aspecten van de vereniging.

Cultuurhistorisch

Op cultuurhistorisch gebied renoveerde KEMP het 19de eeuwse Wolwashuisje aan de Molse Nete. De plaats waar vroeger de schapenwol gewassen en gedroogd werd. Deze wolwasserij is het laatste overblijfsel van de vroegere wolindustrie in Mol.

Wolhuisje
Nog aan de Nete werkte de vzw mee aan de realisatie van het rad aan de watermolen. In de abdij van Postel verzorgde KEMP de opkuis van het 17de eeuwse Pesthuisje. Op de Maat werd de blootlegging van een 19de eeuwse kelder gerealiseerd. Naast het behoud van onroerend erfgoed, legt KEMP ook de focus op levend erfgoed. Een belangrijk doel van de vzw is het in stand houden en promoten van het zeldzame Kempens heideschaap dat hier vroeger in groten getale voorkwam. Het schaap was de motor van de landbouw en de lakennijverheid tot in de vorige eeuw. Tegenwoordig wordt het ras terug ingeschakeld voor natuurbeheer.

Ecologisch

KEMP zorgt met haar schapenbegrazing voor een ecologisch verantwoorde manier van landschapsbeheer. Dankzij haar kudde en de expertise van haar herders, is KEMP uitgegroeid tot een toonaangevende vereniging die zowel het Kempens heideschaap als het landschap waarin ze van oudsher thuishoort, in stand houdt.

Maatschappelijk

Het maatschappelijk engagement van KEMP uit zich o.a. in het aanbieden van sociale tewerkstelling (werkstraf, art. 60, IBO,…). Scholen kunnen met de kinderen een bezoek brengen aan een herder met zijn kudde of hun leerlingen stage laten lopen. Daarnaast zijn er elk jaar verschillende evenementen om een ruim publiek kennis te laten maken met KEMP vzw en zijn werking.

 

Lammetjesdag 2016
KEMP vzw werkt hoofdzakelijk rond 3 objectieven: begrazing, lamsvlees en wolverwerking.

Begrazing

Door begrazing met schapen onder leiding van een herder, kan men structuur in het landschap brengen. De herder stuurt de schapen precies waar er begraast dient te worden. Zo kan hij kiezen om de ene struik te laten doorgroeien en uitheemse begroeiers geen kans te geven om tot ontplooiing te komen. Er kan beslist worden om het gras zeer kort te laten afgrazen of enkel de puntjes te laten wegnemen in functie van wat het landschap ten goede komt. Op deze manier kan heide in ons Kempengebied weer een eerlijke kans krijgen om terrein te herwinnen. Ook wordt zo een uniek stukje landschap gecreëerd waar toerisme kan floreren. 

 

 

Een ander voordeel aan dit soort begrazing is zaaddispersie: in vroegere tijden brachten wilde grazers zaden over weidse velden en terreinen mee in hun hoeven en vacht. Door de huidige infrastructuur, wegen en betonnering is dit niet meer mogelijk. Met dit soort begrazing kan dat weer gebeuren zoals van oudsher: de schapen grazen tussen begroeiing waarvan de zaden aan de hoeven en vacht blijven hangen en worden dan afgezet (losgelaten in andere gebieden). Ook via hun mest worden deze zaden wijdverspreid en hebben streekeigen gewassen weer kans om te groeien en kan een landschap terug gevormd worden zoals het vroeger was.

 

 

Nog een voordeel, waarschijnlijk het grootste maar minder visueel, is de mineralisatie van de A-horizont. Door begrazing, vertrappeling en verspreiding van natuurlijk mest wordt de vervilting van de bovenlaag (organisch materiaal) sterk verminderd. Er kunnen open plekken ontstaan waar nieuwe plantjes kunnen kiemen en waar o.a. vlinders kunnen opwarmen en zo in aantal vermeerderen.

Lamsvlees

Het lamsvlees van KEMP vzw is een erkend streekproduct. De lammetjes worden rond de jaarwisseling geboren. Ze blijven bij de ooi tot ze groot genoeg zijn om zelf de natuur te gaan verkennen. KEMP beheert met haar schapen en lammeren Kempische natuurgebieden. De dieren krijgen een uniek menu van diverse kruiden, allerlei soorten grassen en twijgen voorgeschoteld: een menu waar hun soortgenoten alleen maar van kunnen dromen. Om de kudde vitaal te houden en de gewenste raskenmerken te versterken, wordt elk jaar een klein deel van de kudde ter slacht aangeboden.

Door dit vlees te kopen, koop je een natuurproduct en steun je tegelijk de Kempense natuur!
Lamsbout
Pakket lams
Lamschipolata

Natuurlijke Kempische wol

Met de lokale maakindustrie wil KEMP vzw dat waardevol, natuurlijk materiaal benutten. Ze willen een mooi en duurzaam product op de markt zetten en de consument inspireren en laten participeren. Ze hopen om in die kleine niche een circulaire economie te realiseren.

Met passie voor ambacht, het proces en het product, met liefde voor de mens, het dier en de planeet willen zij de wereld een beetje mooier en gezonder maken. Ze verbinden en bouwen bruggen tussen lokale partijen, ondernemingen of organisaties, ambachten en talenten en in co-creatie maken ze een mooi product met een sterk verhaal. De inspiratie is het Kempisch landschap en zijn erfgoed. Ambachten worden herontdekt en de lokale economie wordt gestimuleerd. Anders dan andere sociale labels, wensen ze een relevant product te ontwikkelen voor dagdagelijks gebruik, niet exclusief maar toegankelijk voor iedereen. Hun droom is om de Kempenaar te slapen te leggen op en onder MOLWOL-producten.

Stem mee voor Bart als Korte Keten Kop

Tijdens de Week van de Korte Keten van 15 tot 23 mei 2021 wordt de korte keten in de kijker gezet. Verschillende organisaties en producenten heten je welkom op hun activiteit waarbij ze lokale producten recht van bij de boer in de schijnwerpers plaatsen. Korte keten is een manier van verkopen waarbij er een rechtstreekse band is tussen producent en consument. Op die manier kan de landbouwer zijn prijs, de productiemethode en het aanbod zelf bepalen. Voor dit transparant systeem kan Bart dit jaar ambassadeur worden en dat wil Vandeboer.be zeker ondersteunen! 
Stem mee voor Bart Vanbroekhoven als Korte Keten Kop via onderstaande afbeelding via deze link.

Bronnen: www.kempvzw.be - Maarten D'hondt - Bart VanbroekhovenAnn Verheyen - 25-04-2021